Energiezuinig ondernemen:

Hoe snel verdien je je investering terug?
Levert het ook iets op?*

Vreten uw processen meer energie dan u lief is? Kan uw energiebeleid efficiënter?
En liggen uw prioriteiten wel juist? Wij helpen u! Individueel of collectief, we zorgen voor begeleiding op maat.

Doe de test

Wat levert je investering op?
Energie Efficiëntie: What's in it for (me) you?

Elk KMO bedrijf wil energiezuinig werken en produceren. Toch worden energie-efficiënte ingrepen vaak op de lange baan geschoven. De reden is dat ondernemers weinig zicht hebben op het resultaat van hun inspanningen. Het is niet makkelijk om eenduidig antwoord te krijgen op volgende vragen:

 • Waar leg ik mijn prioriteiten?
 • Hoeveel kost het?
 • Wat levert het op, en op welke termijn?

Sirris ontwikkelde een methodologie om de energie-efficiëntie van een bedrijf, proces of machine in kaart te brengen. Onze experts geven objectief advies. Hun doel is om een gemiddelde energiebesparing te halen van 10% op 5 jaar.

Energie besparen betekent niet dat je verbruik niet mag stijgen of je bedrijf niet meer mag produceren. Het betekent wel dat je efficiënter moet omgaan met uw productie proces.

Energiekosten verlagen = competitief blijven

 • 1

  Bij KMO bedrijven met energie intensieve productieprocessen is het mogelijk om op langere termijn 30% te besparen op het totaalverbruik. De terugverdientijd kan zelfs gereduceerd worden tot 6 à 9 maanden.

 • 2

  Uw energieverbruik reduceren met 5% kost minder inspanning dan 5% meer omzet te realiseren. Een energiereductie genereert een nettowinst van 5%. Op die manier blijf je competitief.

 • 3

  Klassieke energiescans laten nog heel wat besparingspotentieel links liggen, bijvoorbeeld in bedrijfsprocessen.

Hoe energie-efficiënt is je bedrijf?

Doe de test

De nieuwe methodologie van Sirris

Er bestond nog geen duidelijke systematiek om systemen en processen te vergelijken in verschillende bedrijven. Om dat kennistekort op te vullen, werkte Sirris samen met meer dan 50 bedrijven. Het resultaat: een eenvormige methodologie die de energie-efficiëntie van bedrijven, processen en machines in kaart brengt. Via analyse en bedrijfsspecifieke begeleiding stelde Sirris een benchmark op als basis voor een procesoriëntatie. Deze aanpak geeft duidelijk inzicht in bedrijfsprioriteiten en de impact van een performantieverbetering.

Enef-pro

ENEF-PRO is een project rond energie-efficiëntie in bedrijven en past binnen het kader van het Vlaams Klimaatbeleid. Het project wordt gesteund door Europa, Vlaanderen en de provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen.

Onze experten

Thomas Vandenhaute

Project leader Sustainability
Email: thomas.vandenhaute@sirris.be
Mobile phone: +32 491 86 91 71

Luc Coppers

Innovation advisor Plastics & Composites
Email: luc.coppers@sirris.be
Mobile phone: +32 491 34 53 70

Hilde Krikor

Business Developer Materials
Email: hilde.krikor@sirris.be
Mobile phone: +32473992129

Mark Swinnen

Business Developer Smart Coatings
Email: mark.swinnen@sirris.be
Mobile phone: +32 491 34 53 68

Met de steun van

Provincie Limburg
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Antwerpen
Provincie West Vlaanderen
Europese unie
Europees fonds voor regionale ontwikkeling

Sinds Begin Februari 2017 is het goedgekeurd project EFRO-project ENEF-PRO: energie-efficiëntie bij processing bedrijven met projectnummer 1074 van start gegaan. De EFRO subsidie van dit project bedraagt maximaal 146.102,43 EUR (maximaal 40% van het totaal project budget). Met EFRO-project wordt een project bedoeld dat in het kader van het EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020 wordt uitgevoerd. Het programma is terug te vinden op www.efro.be en wordt beheerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen